Almunda handhaaft dividend op € 0,06 per aandeel

Almunda Professionals stelt voor het dividend over 2023 te handhaven op € 0,06. De mogelijkheid wordt geboden om het dividend naar keuze in aandelen te ontvangen. De verhouding van het keuzedividend is vastgesteld op 1 nieuw aandeel op 19 bestaande aandelen. Dit voorstel zal in de Algemene Vergadering  van Aandeelhouders ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Het jaarverslag 2023 is vanaf heden beschikbaar op de website van Almunda Professionals.

Raad van Bestuur