Over ons

Almunda Professionals N.V. (statuten) is een beursgenoteerde onderneming gericht op participatie in ondernemingen die ieder een focus hebben op de inzet van professionals ten behoeve van consultancy en ondersteuning van bedrijven en organisaties in specifieke sectoren.

Almunda komt voort uit een vennootschap die oorspronkelijk in 1889 werd opgericht. De aard van de activiteiten is meerdere keren gewijzigd, net als de naam en de eigendomsstructuur. Vanaf 1959 is de vennootschap genoteerd op de Amsterdamse Effectenbeurs.

Almunda streeft naar een combinatie van autonome groei en acquisities. Er wordt actief gekeken naar de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van interim professionals – nieuwe verticals – toe te voegen aan de huidige deelnemingen. Haar huidige deelnemingen zijn:

Novisource (https://novisource.nl) en PIDZ (https://pidz.nl).

Novisource is een Business & IT consultancy bedrijf met een sterke focus op zakelijke dienstverleners in de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders).

PIDZ is het grootste zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige professionals in Nederland. Het bedrijf brengt vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar en speelt in op twee belangrijke trends, namelijk de toenemende vraag naar zorgprofessionals en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.


Duurzaam & Transparant

Almunda streeft ernaar om een betrouwbare onderneming te zijn die de bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze uitoefent. De maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat onder meer uit een transparant en behoorlijk bestuur dat gericht is op eerlijk zakendoen. Almunda heeft dit onder andere vastgelegd in een gedragscode, insiderreglement, klokkenluidersreglement en RvC reglement.

Almunda hecht zeer veel waarde aan transparante en gelijke informatieverstrekking aan stakeholders. We zijn erop gericht om onze aandeelhouders, beleggers, medewerkers en andere belanghebbenden helder, volledig en (gelijk)tijdig te informeren over ontwikkelingen die voor de onderneming relevant zijn. Koersgevoelige informatie wordt zonder vertraging verspreid via persberichten en geplaatst op deze website.

De governance van Almunda ziet er vanuit de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen op toe dat deze ethische normen ook bij de deelnemingen worden uitgedragen en gepraktiseerd. Almunda heeft een eigen compliance officer die ter zake gevraagd en ongevraagd adviseert.

Bestuur & Toezicht

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen komen regelmatig bijeen met de directies van de deelnemingen, die ieder voor zich zelfstandig operationeel verantwoordelijk zijn met een eigen P&L. Bestuur en Toezicht richten zich primair op strategie en business development van de groep en uiteraard op de investor relations en de externe verantwoording via verslaglegging en persberichten.

De samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen wordt voor wat betreft profiel en aantal afgestemd op de ontwikkeling van de vennootschap, waarbij wordt gestreefd naar een behoorlijke diversiteit. Besluitvorming daarover vindt plaats in een algemene vergadering van aandeelhouders. Uitgangspunt is dat de overhead op bestuurlijk niveau van de beursvennootschap beperkt blijft.

Frank Lagerveld

De heer Frank Lagerveld (1961) is statutair bestuurder met de functie van CEO.

Hij heeft Rechten (en deelstudie Filosofie) gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij heeft een Executive Program gevolgd aan de University of Michigan (USA).

Frank Camille Lagerveld is een ‘hands on’ adviseur, interimmanager en executive coach met ruime ervaring als manager en commissaris in het bedrijfsleven. Zijn expertise ligt met name op het terrein van algemeen management, HR, strategie, business development, governance en M&A. Hij is medeoprichter van Doornbos Lagerveld & Partners, een internationaal adviesbureau op het gebied van vermogensbeheer, financiering en structurering van vastgoed- en familiefondsen.

Als associate partner en senior consultant is hij verbonden met de WissemaGroup, een onafhankelijk organisatieadviesbureau. Frank zet zich daarnaast in als vrijwilliger en bestuurder bij diverse maatschappelijke projecten en organisaties voor goede doelen.


Peter Paul de Vries

Peter Paul de Vries

De heer Peter Paul de Vries (1967) is lid van de Raad van Commissarissen.

Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van beursgenoteerde ondernemingen.

Peter Paul de Vries is sinds 2008 grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van Value8. Value8 bezit thans circa 16 procent van de aandelen Novisource NV.

Van oktober 1989 tot en met oktober 2007 was hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters, waarvan de laatste 12 jaar als directeur. In die positie heeft hij uitgebreide en relevante ervaring en kennis opgedaan op het gebied van beoordeling en monitoring van beursgenoteerde bedrijven, corporate governance, investor relations en fusies en overnames. In deze functie heeft hij tevens een waardevol netwerk opgebouwd in het bedrijfsleven en met name de financiële sector.

Peter Paul was kernlid van de Commissie Tabaksblat (2003-2004), voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2010), bestuurder van de rechtsvoorgangers van Novisource NV (2011-2012 en 12 december 2013- 29 januari 2014), lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010) en commissaris van EDCC N.V. (2009-2011).
Voorts was Peter Paul:

  • Commissaris bij Euronext Amsterdam.
  • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Juliana Kinderziekenhuis.
  • Lid van de Raad van Commissarissen van SnowWorld en HeadFirst Source.
  • Bestuurder bij IEX Group NV (niet-uitvoerend bestuurder), MKB Nedsense en Sucraf NV.

Suzanne Reijtenbagh - van Zeelst

Suzanne Reijtenbagh - van Zeelst (31) lid van Raad van Commissarissen vanaf 17-11-2021.
Heeft de Nederlandse Nationaliteit

Suzanne heeft haar Bachelor of Laws behaald te Utrecht.

Na haar studie heeft Suzanne veel kennis en ervaring opgedaan binnen de detachering, humanresourcemanagement en consultancy. Zij vervulde o.a. bij DPA Professionals 2015-2019 diverse rollen. In deze positie heeft Suzanne uitgebreide ervaring en kennis vergaard binnen de detacheringsbranche.

In 2019 richtte zij haar eigen consultancybedrijf op. Hier vervult Suzanne hands-on ad interim rollen op het snijvlak van detachering, changemanagement en performance management.

Daarnaast is zij actief binnen Reijtenbagh Administratie & Advies B.V. en Reijtenbagh Personeel & Advies te Ede waarin zij optreedt binnen het operationeel management en tevens als strategisch consultant voor uiteenlopende MKB bedrijven door heel Nederland.

Suzanne Reijtenbagh - van Zeelst is voor een termijn van 4 jaar benoemd in de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17 november 2021.