Over ons

Almunda Professionals N.V. (statuten) is een beursgenoteerde onderneming gericht op participatie in ondernemingen die ieder een focus hebben op de inzet van professionals ten behoeve van consultancy en ondersteuning van bedrijven en organisaties in specifieke sectoren.

Almunda komt voort uit een vennootschap die oorspronkelijk in 1889 werd opgericht. De aard van de activiteiten is meerdere keren gewijzigd, net als de naam en de eigendomsstructuur. Vanaf 1959 is de vennootschap genoteerd op de Amsterdamse Effectenbeurs.

Almunda streeft naar een combinatie van autonome groei en acquisities. Er wordt actief gekeken naar de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van interim professionals – nieuwe verticals – toe te voegen aan de huidige deelnemingen. Haar huidige deelnemingen zijn:

PIDZ 
PIDZ is het grootste zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige professionals in Nederland. Het bedrijf brengt vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar en speelt in op twee belangrijke trends, namelijk de toenemende vraag naar zorgprofessionals en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

ICE Utility Professionals

ICE is een zakelijke dienstverlener en levert consultants aan de utility-sector.  ICE verleent haar diensten aan een breed scala van klanten in de utility sector: landelijke netbeheerders, regionale netbeheerders, leveranciers, meetbedrijven en service providers. ICE is in Nederland en België actief.

Novisource
Novisource is een Business & IT consultancy bedrijf met een sterke focus op zakelijke dienstverleners in de financiële sector (banken, verzekeraars, pensioenfondsen & vermogensbeheerders).


Duurzaam & Transparant

Almunda streeft ernaar om een betrouwbare onderneming te zijn die de bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze uitoefent. De maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat onder meer uit een transparant en behoorlijk bestuur dat gericht is op eerlijk zakendoen. Almunda heeft dit onder andere vastgelegd in een gedragscode, insiderreglement, klokkenluidersreglement en RvC reglement.

Almunda hecht zeer veel waarde aan transparante en gelijke informatieverstrekking aan stakeholders. We zijn erop gericht om onze aandeelhouders, beleggers, medewerkers en andere belanghebbenden helder, volledig en (gelijk)tijdig te informeren over ontwikkelingen die voor de onderneming relevant zijn. Koersgevoelige informatie wordt zonder vertraging verspreid via persberichten en geplaatst op deze website.

De governance van Almunda ziet er vanuit de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen op toe dat deze ethische normen ook bij de deelnemingen worden uitgedragen en gepraktiseerd. Almunda heeft een eigen compliance officer die ter zake gevraagd en ongevraagd adviseert.

Bestuur & Toezicht

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen komen regelmatig bijeen met de directies van de deelnemingen, die ieder voor zich zelfstandig operationeel verantwoordelijk zijn met een eigen P&L. Bestuur en Toezicht richten zich primair op strategie en business development van de groep en uiteraard op de investor relations en de externe verantwoording via verslaglegging en persberichten.

De samenstelling van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen wordt voor wat betreft profiel en aantal afgestemd op de ontwikkeling van de vennootschap, waarbij wordt gestreefd naar een behoorlijke diversiteit. Besluitvorming daarover vindt plaats in een algemene vergadering van aandeelhouders. Uitgangspunt is dat de overhead op bestuurlijk niveau van de beursvennootschap beperkt blijft.

Remko Herschel

Drs. R. Herschel RA (1967) is registeraccountant (NIVRA-Nyenrode). Van 1993 tot en met 2006 was hij werkzaam bij PricewaterhouseCoopers als openbaar accountant. De heer Herschel is sinds 2007 eigenaar van Vikariat. Tussen 2016-2018 was hij CFO van Value8. Sinds 2019 is hij investment director bij Value8 en in die hoedanigheid tevens bestuurder van AmsterdamGold en commissaris bij PAVO Zorghuizen. Remko Herschel is benoemd tot bestuurder per 20 december 2022 in de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 december 2022.


Marco Mulder 

Drs. M. Mulder RA (1975) is finance director. Tussen 1999-2014 is hij werkzaam geweest bij Van Noord Accountants en Belastingadviseurs en Kooij + Partners Registeraccountants. Na een opleiding accountancy op de Nyenrode Business University is hij in 2012 ingeschreven als registeraccountant. Hij heeft voorts interim-opdrachten vervuld bij PwC, BDO, CSU, Equinix, Flextronics Logistics en TasteStrik. Thans vervult hij tevens de functie van financieel directeur bij investeringsmaatschappij Arventum. Marco Mulder is benoemd tot bestuurder per 20 december 2022 in de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 december 2022.

Peter Paul de Vries

Peter Paul de Vries

De heer Peter Paul de Vries (1967) is lid van de Raad van Commissarissen.

Hij studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van beursgenoteerde ondernemingen.

Peter Paul de Vries is sinds 2008 grootaandeelhouder en bestuursvoorzitter van Value8. Value8 is de grootaandeelhouder van Almunda Professionals.

Van oktober 1989 tot en met oktober 2007 was hij werkzaam bij de Vereniging van Effectenbezitters, waarvan de laatste 12 jaar als directeur. In die positie heeft hij uitgebreide en relevante ervaring en kennis opgedaan op het gebied van beoordeling en monitoring van beursgenoteerde bedrijven, corporate governance, investor relations en fusies en overnames. In deze functie heeft hij tevens een waardevol netwerk opgebouwd in het bedrijfsleven en met name de financiële sector.

Peter Paul was kernlid van de Commissie Tabaksblat (2003-2004), voorzitter van de pan-Europese organisatie van aandeelhoudersverenigingen Euroshareholders (2005-2010), bestuurder van de rechtsvoorgangers van Novisource NV (2011-2012 en 12 december 2013- 29 januari 2014), lid van het Market Participants Panel van de pan-Europese beurstoezichtorganisatie CESR (2003-2010) en commissaris van EDCC N.V. (2009-2011).
Voorts was Peter Paul commissaris bij Euronext Amsterdam. Thans is hij tevens:

  • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Juliana Kinderziekenhuis.
  • Lid van de Raad van Commissarissen van IEX Group NV en Morefield Group NV
  • Bestuurder bij MKB Nedsense NV en Cumulex NV.