Almunda Professionals legt fundament voor herstel in derde kwartaal

Almunda Professionals NV, beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam, heeft in het derde kwartaal 2023 een herstelbeweging ingezet. Over de eerste helft van 2023 werd een lagere omzet (12,1 miljoen euro tegen 12,9 miljoen euro in het eerste halfjaar 2022) geboekt. De EBITDA kwam, door teruggang bij Novisource, 1,3 miljoen euro lager uit op 2,3 miljoen euro.

Almunda deelt mee dat in het derde kwartaal 2023 het fundament voor herstel is gelegd. Bij PIDZ wordt, bij een stijgende omzet, fors geïnvesteerd in organisatie en ICT. Als gevolg daarvan zal de EBITDA van PIDZ naar verwachting op een met 2022 vergelijkbaar niveau uitkomen. Bij Novisource is het nieuwe managementteam erin geslaagd de bezettingsgraad te verhogen. Novisource streeft ernaar in 2024 het groeitraject te hervatten. Tenslotte draagt ICE, dat consultants levert voor nutsbedrijven, sinds het derde kwartaal bij aan omzet en resultaat.

Directie en Raad van Commissarissen van Almunda Professionals zijn blij met de spreiding over drie pijlers (zorg, financiële sector, nutsbedrijven) en zijn overtuigd van het groeiperspectief voor 2024 en daarna.

Almunda Professionals NV