Almunda Professionals voorziet betere tweede jaarhelft

PIDZ en Novisource investeren in steviger basis

Almunda Professionals heeft in het eerste helft van het jaar redelijk gepresteerd. De omzet kwam uit op 12,1 miljoen euro, tegen 12,9 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2022. De EBITDA kwam uit op 2,3 miljoen euro, tegen 3,6 miljoen euro in de eerste helft van 2022. De winst per aandeel, gecorrigeerd voor amortisatie, kwam uit op 5,9 eurocent per aandeel.

PIDZ wist in het eerste halfjaar een gezonde omzetgroei te boeken van 11 procent. Daarbij groeide zowel het aantal zorgprofessionals dat actief is op het PIDZ-platform als het aantal uren dat deze professionals worden ingezet bij opdrachtgevers. PIDZ behaalde deze prestatie ondanks wat moeilijker marktomstandigheden. Om aan de (toekomstige) wensen van de klanten te voldoen heeft PIDZ stevig geïnvesteerd in het optimaliseren van het PIDZ platform. De hiermee samenhangende kosten van 0,6 miljoen euro hebben een drukkend effect op het bedrijfsresultaat.

De nieuwe directie van Novisource heeft een verandertraject ingezet dat de eerste vruchten afwerpt. De investeringen daarin zorgen voor een stevige basis voor toekomstige groei. Dat neemt niet weg dat omzet en resultaat in het eerste halfjaar duidelijk lager uitkwamen. Voor Novisource is 2023 een transitiejaar, waarbij overigens verwacht wordt dat de tweede jaarhelft beter zal zijn dan de eerste jaarhelft. Almunda is vol vertrouwen dat Novisource – gesteund door de goede naam in de markt en de uitstekende professionals – in de komende kwartalen duidelijk beter zal presteren.

Almunda is verheugd te kunnen meedelen dat Suzanne Reijtenbagh bereid is gevonden toe te treden tot de directie van Novisource. In dat kader is een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad. Indien deze voorgenomen toetreding doorgang vindt, betekent dit tevens dat een vacature ontstaat in de Raad van Commissarissen van Almunda. Almunda heeft – in dat geval - het voornemen deze vacature op korte termijn met (wederom) een vrouwelijke kandidaat te vervullen.

Positieve verwachting over tweede jaarhelft

Op basis van de gang van zaken in het eerste halfjaar verwacht Almunda Professionals dat de resultaten over het tweede halfjaar hoger zullen uitkomen dan in het eerste halfjaar. Daar dragen bij:

• De verdere groei van PIDZ

• De eerste effecten van het verandertraject bij Novisource

• De bijdrage van het in augustus 2023 overgenomen ICE Interim

Voor geheel 2023 voorziet Almunda Professionals derhalve een hogere omzet. Gezien de genoemde extra lasten die betrekking hebben op IT-investeringen in het platform en de hogere rentelasten, doet Almunda geen uitspraken over de verwachte winstontwikkeling.

Almunda Professionals N.V.

Raad van Bestuur

Remko Herschel

Marco Mulder

Het volledige halfjaarbericht zal uiterlijk 19 september a.s. op de website worden geplaatst.