AVA Almunda Professionals keurt alle agendapunten goed

Vandaag, 27 juni 2023, heeft in Amsterdam de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Almunda Professionals N.V. plaatsgevonden. Almunda is verheugd dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle agendapunten unaniem heeft goedgekeurd.In de vergadering waren 13.789.089 aandelen vertegenwoordigd, 74,9 procent van het geplaatste aantal aandelen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde in met het voorgestelde dividend over het boekjaar 2022 van 6 eurocent per aandeel, 20 procent meer dan over het boekjaar 2021. Dit dividend kan – naar keuze – in contanten of in aandelen (1 nieuw aandeel op 19 bestaande aandelen) worden ontvangen. Op de betaling van het contante dividend wordt 15% dividendbelasting ingehouden.

Hieronder zijn de agendavoorstellen weergegeven die door de aandeelhoudervergadering met 100,0% van de stemmen zijn aangenomen:

3b. Vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2022

3c. Vaststelling van het bezoldigingsbeleid

3d. Adviserende stem inzake het bezoldigingsverslag 2022

4b. Voorstel tot uitkering van dividend

5. Decharge leden van de Raad van Bestuur

6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

8. Machtiging tot benoeming van de accountant

9. Machtiging tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen

10. Beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht

11. Machtiging tot inkoop van aandelen

12. Machtiging tot conversie van aandelen A

Voor de volledige agenda met toelichting wordt verwezen naar de gepubliceerde agenda op de website van Almunda.

Almunda Professionals N.V.