Benoeming Cees den Ouden als bestuurder van Novisource N.V.

Benoeming Cees den Ouden als bestuurder van Novisource N.V.


Novisource N.V. deelt mee dat tijdens de op 17 juli 2018 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de aandeelhouders (vertegenwoordigend 87% van de stemgerechtigde aandelen) unaniem ingestemd hebben met de benoeming van de heer Cees den Ouden als bestuurder van de Vennootschap, met de titel CFO ad interim, voor een termijn van 1 (een) jaar.

De heer Edwin Groeneveld, lid van de Raad van Commissarissen, die tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap was belast, zal – gelet op de zeer korte periode dat sprake is geweest van ontstentenis van alle bestuurders van de Vennootschap - zijn functie als commissaris weer hervatten en aldus zijn commissariaat weer voortzetten, een en ander in afwijking van de Best Practice Bepalingen 2.1.7. onder ii. juncto 2.1.8 onder v. van de Corporate Governance Code.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Cees den Ouden, CFO ad interim
+31(0)202588556
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.