Hogere omzet Almunda in transitiejaar 2023

De omzet van Almunda Professionals is in 2023 gestegen van 26,3 miljoen euro naar 27,5 miljoen euro. Tegenover de omzetgroei bij PIDZ en de eerste omzetbijdrage (vier maanden) voor ICE, staat een omzetdaling bij Novisource. De EBITDA daalde in 2023 van 6,5 miljoen euro naar 5,0 miljoen euro. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers* van Almunda Professionals over het jaar 2023. Door de verwerving van ICE in 2023 en PIDZ in 2022 zijn de amortisatielasten (non-cash) uit hoofde van geïdentificeerde immateriële vaste activa relatief hoog. Over 2023 bedraagt de amortisatielast 2,4 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van 2022 (2,2 miljoen euro). De winst voor rentelasten en belastingen (EBIT) kwam net als in 2022 uit op 1,8 miljoen euro.

Groei bij investerend PIDZ

De activiteiten binnen Almunda Professionals – PIDZ, Novisource en ICE – lieten een verschillende dynamiek zien. PIDZ is in 2023 wederom gegroeid. De omzet nam in 2023 toe met 7,7% van 14,3 miljoen tot 15,4 miljoen euro. PIDZ heeft in 2023 stevig geïnvesteerd in de ICT ontwikkelafdeling (stafleden) en de interne (sales) organisatie hetgeen impact heeft gehad op het kostenniveau. Met een intensievere focus op sales bestaat de verwachting dat PIDZ nog beter de bestaande marktkansen kan benutten. PIDZ onderscheidt zich van haar concurrenten door te focussen op de kwaliteit van de zzp’ers aangesloten bij PIDZ, transparantie in de kosten van bemiddeling naar zorgorganisaties en een doeltreffend, snel en betrouwbaar matchingsysteem. Zowel het aantal zorginstellingen dat bij PIDZ is aangesloten als het aantal aangesloten actieve zzp’ers is in 2023 gestegen. Door de investeringen in de organisatie bleef de EBITDA van PIDZ op hetzelfde niveau.

Jaar met uitdagingen voor Novisource

Novisource heeft in 2023 te maken gehad met uitdagende marktomstandigheden. Er was sprake van een dalende vraag naar consultancy diensten in combinatie met een krappe arbeidsmarkt. De omzet over 2023 is gedaald naar 8,4 miljoen euro (-28,6%). Met name in het eerste half jaar van 2023 heeft Novisource last gehad van bankzitters. In het tweede halfjaar is dit teruggebracht naar gangbare marktpercentages. De EBITDA is gedaald van 1,6 miljoen euro in 2022 naar -0,1 miljoen euro in 2023. Het afgelopen jaar heeft een directiewisseling plaatsgevonden bij Novisource. De ambitie is om – vanaf een lagere basis - te groeien in termen van aantal professionals en omzet, met behoud van marges. Novisource heeft een uitstekende naam in de markt en staat bekend als een gewaardeerde leverancier van consultants in de financiële sector.

ICE draagt direct bij

ICE draagt vanaf medio augustus 2023 bij aan resultaten van Almunda Professionals. Op jaarbasis is de omzet van ICE in 2023 gegroeid van 7,7 miljoen euro naar 9,0 miljoen euro, een stijging van 16,8%. Er was sprake van een gezonde vraag naar professionals in de energiesector, mede door de vele veranderingen vanwege de energietransitie. De omzetbijdrage van ICE aan Almunda Professionals over 2023 bedraagt 3,7 miljoen euro en de EBITDA bijdrage is 0,3 miljoen euro.

In 2023 zijn 0,9 miljoen aandelen aan stockdividend uitgekeerd. Daardoor is het aantal uitstaande aandelen initieel toegenomen tot 19,3 miljoen stuks. De overname van ICE is gedeeltelijk gefinancierd met de uitgifte van nieuwe aandelen van 0,7 miljoen aandelen. Het aantal uitstaande aandelen per 31 december 2023 bedraagt 20,0 miljoen stuks. Het aan aandeelhouders toekomende eigen vermogen steeg in 2023 van 11,7 miljoen euro naar 13,0 miljoen euro.

Verwachtingen 2024

Almunda Professionals is positief gestemd voor 2024. Op grond van de aanhoudende vraag naar zorgprofessionals (PIDZ), de kansen door de energietransitie (ICE) en het herstelplan bij Novisource verwachten we dat Almunda Professionals in 2024 een gezonde groei zal kunnen doormaken.

Raad van Bestuur

*) Dit betreft voorlopige cijfers. De accountantscontrole is nog niet afgerond. Het jaarverslag inclusief de definitieve jaarcijfers zal in april worden gepubliceerd.