Nieuwe governance voor afgeslankt Novisource

Nieuwe governance voor afgeslankt Novisource


Novisource N.V. (Novisource) zal op 20 december 2018 een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden waarin wordt voorgesteld om de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen te wijzigen.

De Raad van Commissarissen van Novisource heeft sinds de verkoop van de in Novisource Contracting Services B.V. ondergebrachte broker activiteiten eerder dit jaar interim CFO Cees den Ouden aangetrokken als bestuurder. Novisource staat er inmiddels beter voor en is de onderneming in rustiger vaarwater gekomen. De hervonden stabiliteit werpt zijn vruchten af en de onderneming bouwt onder dagelijkse leiding van Roy Vissers aan de versterking van de marktpositie. De interim bestuurder, de heer Cees den Ouden en de leden van de Raad van Commissarissen, de heren Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld hebben aangegeven dat dit een goed moment is om terug te treden en de weg vrij te maken voor een nieuw team dat de onderneming naar de volgende fase kan brengen.

In het licht van de verhoudingen binnen Novisource zijn de grootaandeelhouders in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor opvolging aan te dragen hetgeen in de volgende voordracht heeft geresulteerd: Als nieuwe CEO/Bestuurder wordt voorgedragen de heer Frank Lagerveld. De voordracht voor benoeming van de heer Lagerveld ligt op dit moment voor advies bij de Ondernemingsraad van Novisource. Als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen worden voorgedragen de heren Peter Paul de Vries en Ron Stekelenburg.

Op 20 december 2018 zal de buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen waarin décharge van de heren Cees den Ouden, Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld en het voorstel tot benoeming van voornoemde nieuwe bestuurder en commissarissen in stemming zullen worden gebracht. Voor de verkorte Curriculum Vitae van de betrokken personen wordt verwezen naar de toelichting op de agenda voor de BAVA, die op de website van Novisource is geplaatst.

De hierboven toegelichte wijziging van de corporate governance van Novisource impliceert geen wijziging van de strategie van Novisource. Die blijft onverminderd gericht op de verbetering van de resultaten van de huidige activiteiten in combinatie met een evaluatie van de meerwaarde in de huidige constellatie van de beursnotering.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Cees den Ouden, CFO ad interim
+31 (0) 20 2588 556
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.