Novisource boekt kwart hoger bedrijfsresultaat in 2019

Novisource boekt kwart hoger bedrijfsresultaat in 2019


Novisource heeft in 2019 een hoger operationeel bedrijfsresultaat behaald. De recurring EBITDA steeg met 25% van 0,8 tot 1,0 miljoen euro. De omzet kwam, mede als gevolg van het beëindigen van de contracting activiteiten, uit op € 13,8 miljoen, een daling van 20 procent ten opzichte van 2018. De relatieve winstgevendheid (recurring EBITDA in percentage van de omzet) steeg van 4,7 tot 7,4 procent. De verbetering van de winstgevendheid komt voort uit een verbeterde kwalitatieve brutomarge op de instroom van nieuwe professionals en een verbeterde productiviteit van reeds in dienst zijnde professionals.


Sterke balansverhoudingen ondanks impairment 

Als gevolg van de jaarlijkse impairmenttest op de Goodwill en het besluit niet langer de merknaam Opdion te hanteren wordt er voor € 0,4 miljoen aan bijzondere waardevermindering geboekt. Als gevolg daarvan komt het nettoresultaat over 2019 uit op € 0,3 miljoen winst (2018: € 0,6 miljoen). Zonder impairment was de nettowinst op € 0,7 miljoen uitgekomen, hetgeen neerkomt op een winst per aandeel van ruim 5 eurocent.

Vorig jaar werd vrijwel de gehele nettowinst als dividend uitgekeerd en bedroeg het dividend per aandeel 5 eurocent. Tot de uitbraak van de COVID-19 crisis was het voornemen om opnieuw een contant dividend uit te keren, maar gezien de huidige onzekerheden is besloten vooralsnog geen contante dividenduitkering voor te stellen.

De vermogenspositie en liquiditeit van Novisource zijn onverminderd goed. Het eigen vermogen is door de dividenduitkering licht gedaald naar € 4,5 miljoen (2018: € 4,8 miljoen). De solvabiliteit is echter verder gestegen naar 60% (2018: 53%). De cash positie blijft sterk en bedraagt ultimo 2019 € 3,1 miljoen (2018: € 3,8 miljoen). De oproeping voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal naar verwachting binnen twee weken worden gepubliceerd. 


Uitbreiding klantenbestand en krappe arbeidsmarkt 

Novisource heeft het in 2018 ingezette transformatieproces, waarin afscheid werd genomen van de contracting activiteiten, in 2019 afgerond. Novisource heeft in 2019 duidelijk geprofiteerd van de eerder gemaakte keuze om zich verder te specialiseren in de markt van financiële dienstverleners en om te investeren in de verdere ontwikkeling van haar consultancy activiteiten en bestaande specialismen op gebied van Regulatory Change, Digital Transformation, Data Management, Application Integration en Information Security. De commerciële focus op de financiële sector werd versterkt onder meer door het medewerkersbestand en de marketing hier nog meer op af te stemmen.

De markt voor dienstverleners in de financiële sector blijft onverminderd in beweging en de vraag naar advies en ondersteuning bij al die veranderingen op het snijvlak van business, IT en Finance neemt toe. De omarming en integratie van nieuwe technologie (digitale transformatie) gaat voort en betreft een onomkeerbaar proces. In 2019 heeft Novisource haar klantportfolio in de sector verder verbreed door het sluiten van een aantal rechtstreekse mantelcontracten.

In de uitvoering van de strategie had Novisource te maken met een lastige arbeidsmarkt. Novisource was niet als enige op zoek naar ervaren professionals. Er is geïnvesteerd in accountmanagement en recruitment, maar het kost altijd even tijd alvorens dit rendeert. In het laatste kwartaal werden de positieve effecten zichtbaar met als resultaat een kwalitatief beter aanbod en een hogere productiviteit.


Positieve verwachtingen voor komende jaren 

Novisource verwacht de komende jaren te kunnen groeien in termen van medewerkers en het totaal aantal geplaatste professionals. In het eerste kwartaal 2020 presteerde Novisource goed en lagen de resultaten boven budget.

De COVID-19 crisis heeft naar verwachting echter een negatief effect op de resultaten over geheel 2020. Daardoor houdt Novisource rekening met een stagnatie of zelfs daling van omzet. Onderliggend is de marktvraag evenwel goed. De thema’s waarop Novisource zich met haar dienstverlening profileert dragen bij uitstek bij aan innovatie en verbeterde dienstverlening binnen de financiële sector. Met een sterke solvabiliteit, een goede kaspositie en een prima bestand van eigen gespecialiseerde professionals kan Novisource best een stootje opvangen en de capaciteit op orde houden om na een tijdelijke vraaguitval het groeipad te vervolgen.


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014. 


Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.