Novisource plukt vruchten van specialisatie

EBITDA Novisource stijgt in eerste halfjaar 2019


Novisource heeft in het eerste halfjaar 2019 – conform verwachting – een beter operationeel resultaat gerealiseerd. De omzet over het eerste halfjaar kwam uit op 7,3 miljoen euro. In de omzet tellen de contracting activiteiten – die in 2018 werden verkocht – niet meer mee. Inclusief contracting activiteiten werd in de eerste helft van 2018 een omzet van 9,7 miljoen euro geboekt.

De recurring EBITDA steeg meer dan 50% van 0,38 miljoen euro naar 0,62 miljoen euro. Ongeveer de helft van die stijging is het gevolg van de wijziging van de boekhoudgrondslagen (IFRS16). Voorts droeg de verlaging van het kostenniveau bij aan het betere resultaat.

De nettowinst kwam uit op 0,35 miljoen euro, ofwel 3 eurocent per aandeel. In de eerste helft van 2018 werd – vooral dankzij de incidentele bate op de verkoop van de contacting activiteiten van 0,43 miljoen – een nettowinst van 0,55 miljoen euro geboekt. Geschoond voor dat effect is sprake van een verbetering van de operationele nettowinst.


Meer focus werpt vruchten af

De resultaten over het eerste halfjaar liggen daarmee in lijn der verwachting. De stijging van het bedrijfsresultaat en de recurring EBITDA tonen aan dat de onderneming, na de strategische heroriëntatie in 2018, de goede weg is ingeslagen. Klanten en de markt in algemene zin herkennen en erkennen de specialistische kennis en focus van Novisource op de financiële sector.

De concurrentie op de krappe arbeidsmarkt is echter fors. Novisource heeft extra geïnvesteerd in corporate recruitment en hoopt daarmee in het tweede halfjaar meer consultants aan te kunnen trekken om zodoende haar markt- en kennispositie verder te verstevigen alsmede de omzet verder te kunnen doen stijgen. De activiteiten van het executive management zijn in de komende maanden gericht op verdere versterking van de kernactiviteiten van Novisource, waarbij de nadruk ligt op autonome groei en interne optimalisatie.


Sterke financiële positie, hogere solvabiliteit

Novisource beschikt over een sterke financiële positie. De cashpositie bedroeg per 30 juni 2,6 miljoen euro. Het eigen vermogen kwam iets lager uit (4,6 miljoen euro per 30 juni 2019 versus 4,8 miljoen euro ultimo 2018). Die mutatie is het saldo van de dividenduitkering (van 5 eurocent per aandeel) en de behaalde resultaten in de eerste jaarhelft 2019. Tegen deze achtergrond heeft Novisource besloten de ING faciliteit, groot 0,6 miljoen euro, af te lossen, hetgeen in een besparing op de rentelasten resulteert. De solvabiliteit kwam per 30 juni 2019 uit op 57 procent, een stijging ten opzichte van het niveau ultimo 2018 (44 procent). Die sterke financiële positie biedt de mogelijkheid om snel te acteren als er zich kansen voor (kleinere) add-on acquisities voordoen.


Novisource handhaaft verwachting voor 2019

Op basis van de resultaten van het eerste halfjaar handhaaft Novisource de op 10 april jl. uitgesproken verwachtingen voor geheel 2019. Dat betekent een groei van het totaal aantal medewerkers en het totaal aantal geplaatste professionals. Aangegeven is dat dit zich – als gevolg van het afstoten van de contracting activiteiten in 2018 – nog niet in een stijging van de omzet in 2019 zal vertalen. Wel wordt ingezet op een verdere verbetering van de winstgevendheid.

Het volledige halfjaarbericht zal later deze week op de website van Novisource worden gepubliceerd.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl 


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.