Persbericht oproeping AVA en publicatie jaarverslag 2019

Novisource: Oproeping AVA en publicatie jaarverslag 2019


Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Op 26 juni 2020 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”) van Novisource plaatsvinden. De vergadering vangt aan om 10.00 uur en vindt plaats in (1101 BE) Amsterdam, Hoogoorddreef 56-L, ten kantore van de Vennootschap. Tevens deelt Novisource mee dat het Jaarverslag 2019 beschikbaar is gesteld via de website.

De agenda voor de vergadering, alsmede de toelichting en bijlagen zijn vanaf vandaag beschikbaar op de website: https://novisource.nl/investor-relations. De vergaderstukken zijn eveneens (kosteloos) beschikbaar ten kantore van de vennootschap en kunnen per e-mail worden opgevraagd op ir@novisource.nl. In verband met het Covid19-virus zal het bestuur van de Vennootschap de Vergadering zoveel mogelijk digitaal plaats laten vinden. 


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014. 


Voor meer informatie:

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.