Peter Specht, CFO Novisource, treedt per direct terug

Peter Specht, CFO Novisource, treedt per direct terug


Novisource N.V. deelt mee dat Peter Specht (CFO) heeft besloten om terug te treden als CFO. In onderling overleg is besloten dat Peter Specht, per 1 mei 2018 zal terugtreden als bestuurder van Novisource. Peter Specht en de Raad van Commissarissen zijn daarnaast overeengekomen dat Peter Specht tot 1 juli beschikbaar zal zijn voor een ordentelijke overdracht van zijn werkzaamheden.

Peter Specht: “ik kijk terug op een boeiende tijd waar in een korte periode veel is gerealiseerd. Novisource staat er aanzienlijk sterker en beter voor. De huidige positie van Novisource is een goede basis voor de verdere strategische ontwikkeling van Novisource die in gang is gezet”.

De Raad van Commissarissen zal zo spoedig mogelijk een nieuwe bestuurder voor Novisource N.V. voordragen voor benoeming door de algemene vergadering. Tot die tijd is sprake van ontstentenis van alle bestuurders. De Raad van Commissarissen heeft – in lijn met de statuten van Novisource N.V. – besloten beide commissarissen, Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld, voorlopig te belasten met de bestuurstaak.

De dagelijkse leiding van Novisource berust de komende periode bij Roy Vissers, de algemeen directeur van Novisource Finance. Roy Vissers zal zich daarnaast blijven richten op de commerciële en overige operationele aspecten van de onderneming.

De voorgenomen verkoop van de in Novisource Contracting Services B.V. ondergebrachte broker activiteiten is momenteel gaande. De voorgenomen verkoop van de in Novisource B.V. en Opdion Services B.V. ondergebrachte consultancy activiteiten is momenteel opgeschort. Novisource is – met behulp van externe adviseurs – de eerder aangevangen strategische oriëntatie ten aanzien van laatstgenoemde activiteiten aan het voortzetten.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Duco Wildeboer, voorzitter RvC
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.