Sterke resultaten Novisource in Corona-jaar 2020

Novisource boekt hogere EBITDA (+15%) en verdubbelt nettowinst


Novisource heeft, ondanks de negatieve effecten van de coronacrisis, in 2020 goed gepresteerd. De moeilijke economische omstandigheden, met een economische krimp van 9 procent in het tweede kwartaal, en de lockdowns hadden een negatief effect op de omzet.

Novisource heeft snel maatregelen getroffen. Dat betekent enerzijds het faciliteren van thuiswerken en anderzijds ervoor zorgdragen dat de dienstverlening aan de klanten kon worden voortgezet. Bovendien is actief gemonitord om de capaciteit op de vraag aan te passen en is scherp gelet op het kostenniveau. Het is verheugend dat de klanten erg positief zijn over de performance van Novisource in die moeilijke periode.


Behoud van professionals en inspelen op trends

Novisource heeft bewust ingezet op behoud van het team van eigen professionals. De Novisource medewerkers hebben dit gewaardeerd en Novisource is zeer tevreden over het zeer lage ziekteverzuim (vrijwel nihil) en de gestegen productiviteit. Werving en selectie en het bij klanten introduceren van nieuwe professionals waren in 2020 maandenlang nauwelijks mogelijk. Toch heeft Novisource gedurende het jaar het gebruikelijke personeelsverloop prima kunnen opvangen en het jaar per saldo met meer medewerkers kunnen afsluiten.

Novisource speelt met haar professionals in op de trends die al voor Corona zichtbaar waren: de voortschrijdende digitalisering, de nadruk op compliance, onder andere inzake de zogeheten KYC (Know Your Customer) en AML (Anti Money Laundering) controles en de toenemende aandacht voor verduurzaming.


Stijging van bedrijfsresultaat, winst en eigen vermogen

De resultaten reflecteren deze positieve ontwikkelingen. De omzetdaling kon worden beperkt tot 8 procent, waardoor de omzet uitkwam op 12,6 miljoen euro. De recurring EBITDA steeg met 15% tot € 1,15 miljoen. De nettowinst verdubbelde van € 0,3 miljoen (2019) naar € 0,6 miljoen (2020). De gedurende 2020 uit voorzorg aangevraagde NOW-subsidies en de daarop ontvangen voorschotten zijn achteraf niet nodig gebleken.

Het eigen vermogen steeg van € 4,5 miljoen euro naar € 5,1 miljoen euro. De balans van Novisource is zeer sterk, waarbij Novisource ultimo 2020 beschikt over een netto kaspositie van € 7,7 miljoen euro tegen € 3,1 miljoen euro een jaar eerder. Vrij beschikbaar betreft het € 3,6 miljoen euro als de NOW-subsidies en de nog te betalen (uitgestelde) belastingen buiten beschouwing worden gelaten.


Dividendvoorstel

Tegen de achtergrond van deze goede resultaten en de sterke vermogenspositie, heeft Novisource besloten een dividend voor te stellen van 5 eurocent per aandeel in contanten.


Beter eerste kwartaal 2021

In 2020 was het eerste kwartaal het beste, omdat de effecten van de coronacrisis nog nauwelijks zichtbaar waren in de omzet. Het eerste kwartaal 2021 heeft daarom een relatief hoge vergelijkingsbasis. Het is dan ook verheugend te kunnen meedelen dat zowel omzet als bedrijfsresultaat (EBITDA) in het eerste kwartaal 2021 zijn gestegen, zowel in vergelijking tot de omzet in het eerste kwartaal van 2020 als ten opzichte van de begroting die uitgaat van groei.

De publicatie van Jaarverslag 2020 staat gepland voor 6 april 2021, hetgeen concreet betekent dat het verslag op de website te vinden zal zijn.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.