Persbericht Halfjaarcijfers 2020

Novisource presteert goed in moeilijke markt


Novisource N.V. zal op 20 augustus a.s. haar halfjaarcijfers publiceren. Gezien de bijzondere omstandigheden die COVID-19 met zich meebrengt, heeft Novisource besloten om de belangrijkste cijfers nu al te publiceren.

Novisource heeft over het eerste halfjaar 2020 een omzet gerealiseerd van 6,64 miljoen euro, 8,7 procent lager dan over dezelfde periode van 2019 (7,27 miljoen euro). De recurring EBITDA kwam uit op 0,54 miljoen euro tegen 0,62 miljoen euro een jaar eerder.

Deze resultaten zijn aanzienlijk beter dan de markttrends en zijn toe te schrijven aan een goed eerste kwartaal en het snel treffen van maatregelen door het management in het tweede kwartaal toen COVID-19 en de in dat kader getroffen overheidsmaatregelen een belangrijke negatieve impact had op bedrijfsleven en de klanten van Novisource.

Novisource is voorzichtig voor het tweede halfjaar 2020, waarbij veel af zal hangen van de mate waarin bestaande opdrachten worden verlengd en nieuwe plaatsingen kunnen worden gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat omzet en recurring EBITDA in de tweede jaarhelft lager zullen liggen dan in dezelfde periode van 2019.

Novisource beschikt over een gezonde balans met een sterke solvabiliteit, geen rentedragende schulden en een uitstekende kaspositie. Op lange termijn is Novisource, dankzij het goede bestand van eigen gespecialiseerde professionals en het alert inspelen op de capaciteit, goed gepositioneerd om na een tijdelijke vraaguitval het groeipad te vervolgen.

Novisource weet zich in haar strategie gesteund door haar aandeelhouders die in de AVA van 26 juni jl. alle agendapunten met 100% van de stemmen hebben gesteund.

Onlangs heeft Novisource een brief ontvangen van drie grootaandeelhouders met suggesties om de onderneming te versterken en de groei te versnellen. Novisource gaat met hen graag het gesprek aan om mogelijke verbetering te bespreken en te realiseren.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl 


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.