Persbericht 6 mei

Positief eerste kwartaal voor Novisource


Novisource heeft in het eerste kwartaal 2021 goede resultaten behaald. De omzet over het eerste kwartaal is met 1,4 procent gestegen tot 3,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kwam uit op 0,46 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal 2020. Verder zijn de voorschotten NOW 1.0 & 2.0 per ultimo april 2021 volledig terugbetaald omdat het omzetverlies door de COVID-crisis uiteindelijk beperkt is gebleken.

De volledige focus op consultancy diensten zorgde voor de stijging in rendement. Novisource profiteerde van de goede inzetbaarheid van de professionals en een aanhoudende vraag van klanten in de strategisch gekozen kennisdomeinen.

De goede resultaten komen in belangrijke mate voort uit een hoge productiviteit en strakke sturing op de kosten. Bovendien profiteerde Novisource van relatief lage opname van vakantie.

De operationele ontwikkeling ligt op koers om de doelstelling voor 2021 – een recurring EBITDA van 1,9 miljoen euro – te realiseren. In het eerste kwartaal lagen zowel omzet als recurring EBITDA boven begroting. Met recurring EBITDA wordt gedoeld op de operationele winstgevendheid. Bijzondere baten en lasten, bijvoorbeeld reorganisaties of juridische kosten, zijn daarin niet inbegrepen.


Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO
ir@novisource.nl


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.