Update mogelijke verkoop activiteiten Novisource Finance

Update mogelijke verkoop activiteiten Novisource Finance


Novisource N.V. deelt mee dat de Raad van Commissarissen heeft besloten op zoek te gaan naar een geschikte koper voor de consultancy activiteiten (ondergebracht in Novisource B.V. en Opdion Services B.V.).

Novisource heeft een externe adviseur geïnstrueerd om het verkoopproces te begeleiden. De in het persbericht van 24 januari jl. aangekondigde blijk van interesse voor overname van de consultancy activiteiten zal worden overwogen in het kader van het verkoopproces.

Een verkoop van de consultancy activiteiten behoeft goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van Novisource. Aandeelhouders die gezamenlijk een meerderheid van het geplaatst kapitaal houden, hebben reeds hun voorwaardelijke instemming gegeven voor een verkoop van de consultancy activiteiten.

Zodra er ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Duco Wildeboer, voorzitter Raad van Commissarissen
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.