Update strategische oriëntatie consultancy activiteiten Financiële update Q1 2018

Update strategische oriëntatie consultancy activiteiten Financiële update Q1 2018


Vooruitlopend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Novisource N.V. op 6 juni 2018 deelt Novisource N.V het volgende mee. Na het bereiken van een overeenkomst tot verkoop van de broker activiteiten van Novisource Contracting Services B.V. is een nieuwe fase bereikt in de strategische oriëntatie van Novisource. Novisource wenst zich verder te richten op de in Novisource B.V. en Opdion Services B.V. ondergebrachte consultancy activiteiten en heeft besloten de verkoop van die activiteiten te staken. Momenteel wordt – in het kader van voornoemde strategische oriëntatie – onderzocht in welke vorm deze activiteiten zullen worden voortgezet, waarbij ook gekeken wordt naar het onderbrengen van de activiteiten in een niet-beursgenoteerd vehikel.

Tijdens de algemene vergadering zal – naast bespreking van het boekjaar 2017 – ook worden ingegaan op de prestaties van Novisource in het lopende boekjaar. Deze prestaties voor het eerste kwartaal van 2018 vallen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 tegen. Zij wijken hiermee af van de algemeen aanvaarde marktverwachting.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Duco Wildeboer, voorzitter RvC
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl


Dit zijn mededelingen op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.