Update strategische positionering Novisource

Update strategische positionering Novisource Niet-bindend bod ontvangen op consultancy activiteiten Mogelijke verkoop bemiddelingsactiviteiten


Novisource N.V. deelt mee dat haar onderzoek naar de toekomstige strategische positionering van Novisource een volgende fase is ingegaan.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben, zoals aangekondigd in het halfjaarbericht, sinds augustus 2017, met behulp van externe adviseurs, onderzoek verricht naar de strategische positionering van Novisource. Uit een eerste analyse blijkt dat in de markt mogelijk interesse is voor overname van de bedrijfsactiviteiten van Novisource. Dit heeft ertoe geleid dat de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben besloten op zoek te gaan naar een geschikte koper voor de bemiddelingsactiviteiten (ondergebracht in Novisource Contracting Services B.V.) van Novisource.

Novisource heeft inmiddels een blijk van interesse ontvangen voor overname van de consultancy activiteiten (ondergebracht in Novisource B.V. en Opdion Services B.V.) Novisource bestudeert het niet-bindend bod en zal het betrekken in haar verdere exploratie van een verkoop van dit bedrijfsonderdeel. Een verkoop van de consultancy activiteiten behoeft goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van Novisource.

Zodra er ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Philip van Blanken, CEO
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.