Wijziging in samenstelling RvB en RvC van Novisource N.V.

Wijziging samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Novisource N.V.


Novisource N.V. deelt mee dat tijdens de op 20 december 2018 gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is gewijzigd.

De aandeelhouders (vertegenwoordigend 78,14% van de stemgerechtigde aandelen) hebben unaniem ingestemd met de benoeming van de heren Peter Paul de Vries en Ron Stekelenburg als RvC leden en met de benoeming van de heer Frank Lagerveld als bestuurder van de Vennootschap.

De heer Cees den Ouden als CFO ad interim bestuurder en de heren Edwin Groeneveld en Duco Wildeboer, leden van de Raad van Commissarissen van Novisource N.V. zijn afgetreden als leden van de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen met ingang direct na sluiting van de vergadering.

De algemene vergadering heeft de heer Cees den Ouden decharge verleend voor het door hem gevoerde bestuur van de Vennootschap en aan de heren Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld decharge verleend voor het door hun uitgeoefende toezicht op het bestuur van de Vennootschap.


Voor meer informatie over dit persbericht:

Frank Lagerveld, CEO
+31(0)202588556
ir@novisource.nl


Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.


Klik hier om het pdf-document te bekijken en te downloaden.